gdzie szukać wsparcia?

GDZIE SZUKAĆ WSPARCIA?

Pamiętaj, że jako pracodawca jesteś odpowiedzialny za tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, które nie narażą Twoich pracowników na utratę zdrowia.

Więcej informacji na temat stresu w pracy oraz narzędzi służących jego diagnozie uzyskasz na poniższych stronach internetowych:

www.healthy-workplaces.eu/pl/stress-and-psychosocial-risks – strona Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy.

www.psychostreswpracy.pl – Obserwatorium Ryzyka Zawodowego prowadzone przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi we współpracy z NSZZ „Solidarność”.

www.ciop.pl – strona Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego.

W szczególnie trudnych sprawach, jeżeli Ty lub Twoi pracownicy doświadczacie negatywnych symptomów zdrowotnych stresu (np. cierpią z powodu depresji), nie wahaj się skorzystać z pomocy specjalistów: psychologów i lekarzy. Taką pomoc świadczą m.in. poradnie zdrowia psychicznego, ośrodki pomocy rodzinie, a także ośrodki interwencji kryzysowej zlokalizowane w większych miastach.

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej oraz firmą Netia S.A. uruchomił bezpłatną, ogólnopolską

Poradnię Telefoniczną dla osób przeżywających kryzys emocjonalny.

Pod numerem telefonu 116 123 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14.00 do 22.00, dyżurują specjaliści, udzielając wsparcia i pomocy psychologicznej osobom potrzebującym.

Dodaj komentarz