program prewencyjny

PROGRAM PREWENCYJNY

Państwowa Inspekcja Pracy realizuje program prewencyjny w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom stresu zawodowego wśród pracowników i pracodawców.

Zapraszamy na cykl szkoleń i warsztatów poświęconych radzeniu sobie ze stresem w środowisku pracy. Organizatorami są okręgowe inspektoraty pracy. W trakcie warsztatów otrzymacie Państwo pakiet przydatnych materiałów na temat źródeł stresu i sposobów ograniczania jego negatywnych skutków.

Elementem programu prewencyjnego jest również badanie stresogenności cech pracy. Jest ono prowadzone przy pomocy ankiety rekomendowanej przez PIP.

Jakie są korzyści z badania?

  • Bezpłatna weryfikacja warunków pracy w Twoim zakładzie.
  • Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie konkretnych przyczyn stresu u pracowników.
  • Pomoc ze strony specjalistów PIP na etapie wdrażania środków profilaktycznych.

Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem w programie prewencyjnym wejdź na stronę www.programyprewencyjne.pl lub zgłoś się do właściwego okręgowego inspektoratu pracy: kontakt

 

 

Dodaj komentarz