kontakt

KONTAKT

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku

ul. Fabryczna 2, 15-483 Białystok
tel.: (85) 67 85 700
fax.: (85) 74 22 773
e-mail: kancelaria@bialystok.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy

Plac Piastowski 4a, 85-012 Bydgoszcz
tel.: (52) 320 24 00
fax.: (52) 321 42 40
e-mail: kancelaria@bydgoszcz.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku

ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk
tel.: (58) 520 18 22 i 23 centrala
fax.: (58) 520 18 24
e-mail: kancelaria@gdansk.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach
ul. Graniczna 29, 40-017 Katowice
tel.: (32) 60 41 208
fax.: (32) 60 41 251
e-mail: kancelaria@katowice.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach

Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4, 25-314 Kielce
tel.: (41) 34 38 276
fax.: (41) 34 03 201
e-mail: kancelaria@kielce.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie

pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków
tel.: (12) 424 04 50
fax.: (12) 421 50 11
e-mail: kancelaria@krakow.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie

Al. Piłsudskiego 13, 20-011 Lublin
tel.: (81) 53 71 131
fax.: (81) 53 71 161
e-mail: kancelaria@lublin.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi

al. Kościuszki 123, 90-441 Łódź
tel.: (42) 636 23 13
fax.: (42) 636 85 13
e-mail: kancelaria@lodz.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

ul. Kopernika 29, 10-512 Olsztyn
tel.: (89) 527 42 75 – Sekretariat
(89) 527 60 82 – Kancelaria
fax.: (89) 533 96 48
e-mail: kancelaria@olsztyn.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu

ul. Oleska 121 „C”, 45-231 Opole
tel.: (77) 47 00 900
fax.: (77) 45 74 207
e-mail: opole@opole.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Poznaniu

ul. Św. Marcin 46/50, 61-807 Poznań
tel.: (61) 85 99 000
fax.: (61) 85 99 003
e-mail: kancelaria@poznan.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

ul. Gen. St. Maczka 4, 35-234 Rzeszów
tel.: (17) 71 72 000
fax.: (17) 71 72 020
e-mail: kancelaria@rzeszow.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie

ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin
tel.: (91) 431 19 30
fax.: (91) 431 19 32
e-mail: kancelaria@szczecin.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie

ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa
tel.: 22 425 11 94 – kancelaria
fax.: 22 435 50 92
e-mail: kancelaria@warszawa.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu
ul. Zielonego Dębu 22, 51-621 Wrocław
tel.: 801 002 700 (połączenia z sieci stacjonarnych)
(71) 734 44 40 (połączenia z sieci komórkowych)
fax.: (71) 37 10 470
e-mail: kancelaria@wroclaw.pip.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy
Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze

ul. Dekoracyjna 8, 65-722 Zielona Góra
tel.: (68) 451 39 00
fax.: (68) 451 39 11
e-mail: kancelaria@zgora.pip.gov.pl 

Dodaj komentarz