Promocja zdrowia w miejscu pracy

 

 

Rozwój kompetencji osób uczestniczących w zadaniach na rzecz ograniczania występowania nadwagi i otyłości przez działania edukacyjne dla pracodawców, kadry zakładów pracy, organizacji pracowniczych, specjalistów służby medycyny pracy w zakresie przygotowania i animacji programów promocji aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania w zakładach pracy”  projekt skierowany do: pracodawców, kadry zarządzającej, reprezentantów organizacji pracowniczych oraz profesjonalistów służby medycyny pracy.

Cele programu:

  • ograniczanie występowania nadwagi i otyłości wśród pracowników,
  • podniesienie świadomości pracodawców, menedżerów, reprezentantów organizacji pracowniczych oraz służby medycyny pracy na temat korzyści z realizacji zakładowych programów promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej,
  • doskonalenie kompetencji menedżerów firm i profesjonalistów w zakresie metodyki przygotowania, animacji i oceny programów prozdrowotnych w zakładach pracy, w tym między innymi umiejętności pomagające skutecznie zmieniać postawy i zachowania pracowników.

 

Główne działania:

  • popularyzacja w grupach docelowych zainteresowania realizacją promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej pracowników,
  • doskonalenie kompetencji grup docelowych w zakresie zarządzania zakładowymi programami promocji zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej,
  • upowszechnianie materiałów edukacyjnych oraz informacji na temat działań realizowanych w ramach projektu na stronie www.promocjazdrowiawpracy.pl , na portalu Facebook oraz systematyczna promocja problematyki projektu,
  • przekazywanie drogą elektroniczną informacji o projekcie oraz dostępie do materiałów edukacyjnych przygotowanych w jego ramach,
  • realizacja badania potrzeb, świadomości i postaw wobec zdrowia, odżywiania się i aktywności fizycznej populacji pracujących w Polsce oraz publikacja raportu,
  • prowadzenie akademii kompetencji.

 

Projekt realizowany jest przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera we współpracy z Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscy pracy. Wszelkie szczegółowe informacje znaleźć można na stronie:

www.promocjazdrowiawpracy.pl