Specjaliści o stresie w pracy na konferencji w Szczecinie

Specjaliści o stresie w pracy na konferencji w Szczecinie

5 maja 2016 roku odbyła się konferencja z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie.

Celem spotkania było zwiększenie świadomości w zakresie wpływu czynników psychospołecznych na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Obok ekspertów przedstawiających wykłady z zakresu mobbingu i dyskryminacji w pracy oraz metod radzenia sobie ze stresem, wystąpili przedstawiciele zakładów działających na terenie województwa zachodniopomorskiego, którzy zaprezentowali rozwiązania antystresowe wprowadzone w ich przedsiębiorstwach. Są one uniwersalne i można je wprowadzić także w innych firmach, przyczyniając się do podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy.

Na sali konferencyjnej szczecińskiego oddziału ZUS zgromadziło się niemal 200 osób, reprezentujących instytucje, organizacje związkowe, stowarzyszenia, organizacje pracodawców oraz zakłady pracy działające na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Podczas przerw można było skorzystać ze specjalnego „masażu biurowego” prowadzanego przez instruktorów i uczniów Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szczecinie. Na konferencji poruszano zagadnienia dotyczące czynników psychospołecznych w środowisku pracy.

 

Wygłoszono następujące prelekcje:

  • „Sprawca i ofiara w sytuacji mobbingu pracowniczego” – dr Dorota Merecz-Kot, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi;
  • „Jak przeciwdziałać dyskryminacji i nierównemu traktowaniu” – Marta Bem, Główny Inspektorat Pracy;
  • „Zarządzanie konfliktem” – Katarzyna Kowalska, Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie;
  • „Jak uwolnić się od napięć” – Berenika i Edyta Halickie;
  • „Akademia Morska – uczelnia bez stresu” oraz „Autorelaksacja z wykorzystaniem treningu autogennego” – dr Sylwester Kowalski, Akademia Morska w Szczecinie;
  • Program profilaktyczny „Zdrowy funkcjonariusz” – por. Donata Grodek, szer. Sebastian Brzozowski, Zakład Karny Koszalin;
  • Przeciwdziałanie stresowi u pracowników w firmie Coloplast – Magdalena Szymanowska, Olga Leśków, Coloplast Business Centre Sp. z o.o.;
  • „Ikea – dobre miejsce pracy” – Edyta Pawlak, Ikea Industry Poland Sp. z o.o.;
  • „System identyfikacji zagrożeń jako narzędzie eliminacji stresu” – Anna Rozbicka, Bridgestone Stargard Sp. z o.o.;
  • „Dobre praktyki bezstresowego wdrażania pracownika w nowe miejsce pracy” – Nina Pankiewicz, home.pl S.A.