Ogólnopolska Konferencja Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie „Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie!”

Ogólnopolska Konferencja Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie „Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie!”

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie 27 kwietnia 2016 roku zorganizował ogólnopolską konferencję pt. „Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie” w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Konferencja odbyła się w związku z obchodami Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który w 2016 roku obchodzony jest pn. „Stres w pracy: wspólne wyzwanie!”

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski. Pan Wojewoda w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na konieczność podejmowania tematu stresu zawodowego. Otwierając konferencję, okręgowy inspektor pracy w Lublinie Włodzimierz Biaduń podkreślił zasadność eliminowania stresu jako potencjalnego źródła wypadków przy pracy. Słowo wstępne wygłosił również Zbigniew Janowski przewodniczący Związku Zawodowego Budowlani oraz zastępca przewodniczącego Rady Ochrony Pracy X kadencji.

Podczas konferencji eksperci przedstawili metody, dzięki którym pracownicy mogą zadbać o swój stan psychofizyczny, dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w dziedzinach stresu, mobbingu i wypalenia zawodowego. Przedstawiciele firm z województwa lubelskiego opowiedzieli o swoich sposobach zarządzania stresem u pracowników.

Monika Madejska współfundator Fundacji Przeciw Wypaleniu Zawodowemu SlowLajf omówiła zjawisko wypalenia zawodowego, jego przyczyny i skutki oraz podała „przepis” na poradzenie sobie z nim. Dr Dorota Merecz–Kot psycholog, kierownik Zakładu Psychologii Zdrowia i Pracy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi zaprezentowała zjawisko mobbingu w pracy oraz jego konsekwencje dla organizacji. Dr Katarzyna Orlak założycielka Stowarzyszenia „Zdrowa Praca” omówiła praktyczne aspekty oceny ryzyka psychospołecznego. Tomasz Zalas psycholog z Instytutu Psychoimmunologii IPSI przedstawił antystresową metodę 8xO, która służy zarówno pracodawcom, jak i pracownikom.

Wykład interaktywny poprowadzili Monika Madejska oraz Mirosław Urban psycholog, trener zmiany i rozwoju osobistego. Poprzez krótkie ćwiczenia pomogli uczestnikom doświadczyć specyfiki zjawiska stresu. W dalszej części konferencji Mirosław Urban opowiedział o możliwości dokonywania zmian, nawet jeżeli wydają się one trudne. W ten sposób chciał zmotywować pracodawców do wprowadzania procedur zarządzania stresem.

Renata Sagan specjalista ds. personalnych Huettenes – Albertus Polska Sp. z o.o. oraz Małgorzata Wróblewska HR Manager Materne Polska Sp. z o.o. omówiły sposoby radzenia sobie ze stresem w swoich firmach. Iwona Pręciuk prezes zarządu ECK Eureka Sp. z o.o. SKA zaprezentowała znaczenie kultury organizacyjnej jako podłoża stresu zawodowego.

Anna Kucharska psycholog z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie przedstawiła założenia programu prewencyjnego PIP „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”  skierowanego do pracodawców, jednocześnie zapraszając do udziału w nim.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział 197 osób, w tym: pracodawcy i ich przedstawiciele, pracownicy służby bhp, przedstawiciele związków zawodowych, społeczni inspektorzy pracy oraz studenci.

Wydarzenie zostało objęte patronatami medialnymi Telewizji Polskiej S.A. oddział w Lublinie, Radia Lublin oraz Dziennika Wschodniego. Na konferencji byli przedstawiciele Telewizji Polskiej S.A. oddział w Lublinie, Radia eR, Radia Lublin, Radia Freee oraz Radia Centrum.

Moderatorem konferencji była Katarzyna Fałek–Kurzyna rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie.

Celem konferencji było przybliżenie praktycznych aspektów stresu zawodowego, organizacyjnych sposobów zarządzania nim, minimalizowania jego negatywnych skutków oraz zapoznanie z konsekwencjami stresu zawodowego dla organizacji. Poprzez podejmowane tematy, pokazaliśmy że można i warto zarządzać stresem zawodowym, jednocześnie podpowiedzieliśmy, jak to robić.