test i wynik

TEST DLA PRACOWNIKA

Zacznijmy od krótkiego testu. Pozwoli on na uzyskanie odpowiedzi na pytanie:

Jak dobrze radzisz sobie ze stresem w pracy?

Spróbuj dokonać samooceny w oparciu o poniższe twierdzenia. Zaznacz wybraną przez Ciebie odpowiedź według następującej skali:

1- prawie nigdy, 2- rzadko, 3- mniej więcej w połowie przypadków, 4- często 5- zawsze.

prawie nigdy rzadko w połowie przypadków często zawsze
Nieustannie myślę o pracy, również w domu i w czasie wolnym.
Czuję się niedoceniany(a), mimo rzetelnego wypełniania obowiązków zawodowych.
W pracy jestem poddenerwowany(a) i spięty(a).
Niechętnie wstaję rano do pracy.
Pracuję w złych warunkach (np. w hałasie, zapyleniu, przy niewłaściwym oświetleniu, w nieodpowiedniej temperaturze powietrza, w niewygodnym miejscu).
Czuję, że brakuje mi wsparcia ze strony kierownictwa lub współpracowników.
Nie mam wypływu na to, czego się ode mnie wymaga w pracy.
Czuję się nieszanowany(a) w pracy.
W pracy raczej jestem przygnębiony(a) niż zadowolony(a).
Nie mogę zasnąć, bo martwię się swoją pracą.
Mam tak dużo pracy, że brakuje mi czasu na rozwijanie zainteresowań pozazawodowych.
Jestem w pracy zaskakiwany(a) nowymi zadaniami.
Mam za dużo obowiązków i czuję, że mnie to przerasta.
Ze stresem radzę sobie za pomocą używek lub lekarstw.
Zastanawiam się, czy moja praca ma sens.

 


Twój wynik:


wynik


Jeżeli Twój wynik nie przekracza 30 punktów, to prawdopodobnie dobrze radzisz sobie ze stresem w pracy. Z całą pewnością, to również zasługa dobrej organizacji pracy w Twojej firmie. Nie oznacza to, że na swej drodze zawodowej nie spotkasz się z trudnymi sytuacjami. Zapoznaj się z proponowanymi przez nas sposobami radzenia sobie ze stresem.
Jeżeli uzyskałeś od 31 do 50 punktów, to z sytuacjami stresowymi w pracy radzisz sobie nieźle, ale nie we wszystkich przypadkach. Powinieneś nauczyć się rozwiązywać problemy w pracy, które mogą prowadzić do stresu i wypalenia zawodowego. Postaraj się rozwijać pasje i pozytywne przyzwyczajenia, które pomogą Ci zwalczyć stres. Zapoznaj się z proponowanymi przez nas sposobami radzenia sobie ze stresem.
Jeżeli Twój wynik przekracza 50 punktów, znajdujesz się w niebezpiecznej strefie. Powinieneś jak najszybciej wprowadzić pewne zmiany w swoim życiu, gdyż taka sytuacja może negatywnie wpływać na Twoje zdrowie oraz relacje z innymi ludźmi. Zapoznaj się z proponowanymi przez nas sposobami radzenia sobie ze stresem w pracy.

Uwaga! Niniejszy test jest wyłącznie narzędziem pomocniczym, które pozwala na ogólne zorientowanie się w problematyce stresu. W celu szczegółowej diagnozy skorzystaj z pomocy specjalistów: psychologów, terapeutów, trenerów. Adresy instytucji zajmujących się narażeniem pracowników na stres znajdziesz w zakładce „Gdzie szukać wsparcia?”.

Dowiedz się jak walczyć ze stresem…

Dodaj komentarz