przetestuj swoją wiedzę QUIZ

PRZETESTUJ SWOJĄ WIEDZĘ – QUIZ

Zapraszamy do sprawdzenia wiedzy w zakresie problematyki stresu za pośrednictwem krótkiego quizu (15 pytań). Odpowiedzi na poniższe pytania znajdują się w materiałach dostępnych na stronie internetowej.

1. Czym jest stres?
a) naturalną reakcją organizmu w zderzeniu z trudnościami
b) sposobem motywowania pracowników do lepszej pracy
c) chorobą, którą należy leczyć za pomocą farmakoterapii


2. Poziom stresu w pracy jest większy, gdy:
a) wymagania są dopasowane do możliwości i potrzeb pracowników
b) wymagania nie są dopasowane do możliwości i potrzeb pracowników
c) obie odpowiedzi są poprawne


3. Najbardziej szkodliwy dla naszego organizmu jest stres:
a) trwający zbyt długo lub zbyt intensywnie
b) o umiarkowanym poziomie
c) spowodowany konfliktami w pracy


4. Wypalenie zawodowe pojawia się najczęściej u ludzi:
a) którzy mają idealistyczne oczekiwania w stosunku do swojej pracy i obowiązków zawodowych,
b) zaawansowanych wiekiem
c) pracujących na samodzielnych stanowiskach


5. W sytuacji silnego stresu racjonalność myślenia i poziom koncentracji na wykonywanych zadaniach:
a) wzrasta
b) maleje
c) pozostaje na tym samym poziomie


6. Wśród przyczyn wypadków przy pracy zbadanych przez inspektorów pracy dominują:
a) przyczyny techniczne
b) przyczyny ludzkie – związane z niewłaściwym zachowaniem poszkodowanego, co jest wynikiem, m.in. przeżywanego stresu
c) przyczyny związane ze złą organizacją pracy


7. Osoby z osobowością typu A są częściej narażone na choroby układu krążenia, gdyż:
a) mają słabsze wyniki w pracy
b) mają problemy z samooceną
c) odczuwają silną presję czasu i mają skłonność do rywalizacji


8. Depresja jest chorobą, która charakteryzuje się przede wszystkim:
a) spadkiem apetytu
b) lękiem przed osamotnieniem
c) długotrwałym spadkiem poziomu nastroju, przygnębieniem


9. Stresory są to:
a) środki służące obniżeniu poziomu stresu
b) wszystkie czynniki wywołujące napięcie emocjonalne – stres
c) osoby, które doświadczają stresu w pracy


10. Osoby określane przez psychologów mianem „wysokoreaktywnych”, o dużej wrażliwości na bodźce:
a) są mniej narażone na negatywne symptomy stresu
b) są bardziej narażone na negatywne symptomy stresu
c) odczuwają ten sam poziom napięcia, co osoby „niskoreaktywne”, o małej wrażliwości.


11. Aby skutecznie poradzić sobie z nadmiernym stresem, nie należy:
a) uprawiać ćwiczeń fizycznych
b) rozwijać zainteresowań pozazawodowych
c) redukować napięcia poprzez alkohol oraz inne używki


12. Zarządzanie stresem polega na:
a) ignorowaniu problematyki stresu
b) określeniu źródeł stresu oraz ograniczeniu ich wpływu na pracowników
c) systematycznym podwyższaniu wymagań nakładanych na pracowników


13. Wśród potencjalnych źródeł stresu można wymienić:
a) przeciążenie zbyt dużą ilością pracy
b) niedociążenie pracą – monotonię
c) obie odpowiedzi są poprawne


14. Ocena ryzyka stresu na stanowiskach pracy:
a) nie jest możliwa, gdyż stresu nie da się zmierzyć
b) jest możliwa pod warunkiem oddzielnego szacowania ryzyka określonych skutków zdrowotnych, jakie ten stres może wywołać
c) jest możliwa, ale tylko w odniesieniu do wybranych stanowisk pracy


15. W radzeniu sobie ze stresem w pracy pomocne mogą być takie techniki, jak:
a) asertywne komunikowanie, relaksacja, zarządzanie czasem
b) odwracanie uwagi od problemów
c) „podkręcenie” tempa pracyDodaj komentarz