test i wynik

TEST DLA PRACODAWCY

Zacznijmy od krótkiego testu. Pozwoli on na uzyskanie odpowiedzi na pytanie:

Jak dobrze zarządzasz stresem swoich pracowników?

Spróbuj dokonać samooceny w oparciu o poniższe twierdzenia.

Zaznacz wybraną przez Ciebie odpowiedź według następującej skali:

1- prawie nigdy, 2- rzadko, 3- mniej więcej w połowie przypadków, 4- często 5- zawsze.

prawie nigdy rzadko w połowie przypadków często zawsze
Rozwiązywanie konfliktów z pracownikami jest dla mnie problemem.
W pracy jestem zdenerwowany(a).
Wymagam od pracowników realizacji dużej ilości zadań w krótkim czasie.
Mój zły nastrój odbija się na pracownikach.
Jako przełożony(a) czuję się nieszanowany(a) przez pracowników.
Zdarza mi się zaskakiwać pracowników nowymi zadaniami.
Nie konsultuję z pracownikami decyzji mających wpływ na ich pracę.
Mam poczucie, że moi pracownicy są przytłoczeni obowiązkami.
W rozmowie z pracownikami bywam arogancki(a) lub agresywny(a).
Moi pracownicy pracują w złych warunkach (np. w hałasie, zapyleniu, przy niewłaściwym oświetleniu, w nieodpowiedniej temperaturze powietrza, w niewygodnym miejscu).
Motywuję pracowników poprzez groźbę ukarania za źle wykonaną pracę.
Wymagam od pracowników całkowitego podporządkowania moim decyzjom.
Nie wspieram pracowników, w takim stopniu, jak na to zasługują.
Brakuje mi czasu na analizowanie problemów, z jakimi borykają się moi pracownicy w pracy.
Marzę, żeby uciec od tego wszystkiego jak najdalej.
prawie nigdy rzadko w połowie przypadków często zawsze

 
 


Twój wynik:


wynik


Jeżeli Twój wynik nie przekracza 30 punktów, prawdopodobnie dość dobrze radzisz sobie z zarządzaniem stresem u pracowników. To w dużej mierze zasługa dobrej organizacji pracy w Twojej firmie. Nie oznacza to, że na swej drodze zawodowej nie spotkasz się z trudnymi sytuacjami w relacjach z pracownikami. Zapoznaj się z proponowanymi przez nas sposobami radzenia sobie ze stresem oraz programem prewencyjnym PIP. Proponujemy również udział w programie prewencyjnym „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”.
Jeżeli uzyskałeś od 31 do 50 punktów, z zarządzaniem stresem radzisz sobie nieźle, ale niestety nie zawsze. Powinieneś nauczyć się rozwiązywać trudne sytuacje w pracy, które mogą prowadzić do stresu i wypalenia zawodowego pracowników. Zastanów się, jakie sytuacje i problemy wywołują napięcie psychiczne wśród Twojej załogi. Zapoznaj się z proponowanymi przez nas dobrymi praktykami w zakresie zarządzania stresem i weź udział w programie prewencyjnym „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”.

Jeżeli Twój wynik przekracza 50 punktów, prawdopodobnie źle zarządzasz stresem u pracowników. Być może dostrzegasz już negatywne konsekwencje takiej sytuacji: spadek jakości pracy, konflikty, opór przed wykonywaniem zadań. Powinieneś jak najszybciej wprowadzić pewne zmiany w swoim zachowaniu i organizacji pracy, gdyż obecna sytuacja może negatywnie wpływać na bezpieczeństwo i komfort pracy zatrudnionych przez Ciebie ludzi. Zapoznaj się z proponowanymi przez nas dobrymi praktykami w zakresie zarządzania stresem. Zgłoś się do programu prewencyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”.

Uwaga! Niniejszy test jest wyłącznie narzędziem pomocniczym, które pozwala na ogólne zorientowanie się w problematyce stresu. W celu szczegółowej diagnozy skorzystaj z pomocy specjalistów: psychologów, terapeutów, trenerów. Adresy instytucji zajmujących się stresem w pracy znajdziesz w zakładce „Gdzie szukać wsparcia?”. Dobre praktyki dla pracodawców…

Dodaj komentarz